Karnevalový sprievod

Február sa v komunitnom centre okrem iného už tradične s karnevalom. Doposiaľ sa karneval organizoval len v priestoroch komunitného centra a však tento rok prišli pracovníčky komunitného centra s novým nápadom. Po prvý raz karneval začal karneval fašiangovým sprievodom masiek cez mestskú časť Hlboké , kde sídli komunitné centrum. Napriek Read more…

Vianoce 2022

           V rámci činnosti komunitného centra sa denne realizujú rôzne aktivity zamerané na deti od troch do pätnásť rokov, pre dospelých a tiež pre seniorov. V decembri tieto aktivity naberajú svoj osobitý „ čarovný “ rozmer tým, že majú tému Vianoc. Realiyujeme každoročne, dá sa povedať, už tradičné aktivity ale samozrejme sa vždy Read more…