Deň detí 2023

Každoročne v komunitnom centre organizujeme pre všetky deti z mestskej časti Hlboké oslavu dňa detí. Už tradične sú súčasťou rôzne stanovištia na tému zvolenú pracovníčkami KC. Tento rok, bolo zámerom pracovníčok, nielen aby sa deti zabavili, ale aj niečo naučili. Na tohtoročnú tému “ Psík nie je len na hranie“ Read more…

Deň Matiek

Ani tento rok sme nezabudli na všetky mamy a staré mamy. Spolu s deťmi sme ako darček k ich sviatku pripravili príjemné popoludnie. S deťmi sme nacvičili program a tiež vyrobili malú pozornosť. O súčinnosť pri tom to popoludní sme požiadali aj ZŠ Dr. A. Stodolu, ktorá sa so svojimi Read more…

Karnevalový sprievod

Február sa v komunitnom centre okrem iného už tradične s karnevalom. Doposiaľ sa karneval organizoval len v priestoroch komunitného centra a však tento rok prišli pracovníčky komunitného centra s novým nápadom. Po prvý raz karneval začal karneval fašiangovým sprievodom masiek cez mestskú časť Hlboké , kde sídli komunitné centrum. Napriek Read more…

Vianoce 2022

           V rámci činnosti komunitného centra sa denne realizujú rôzne aktivity zamerané na deti od troch do pätnásť rokov, pre dospelých a tiež pre seniorov. V decembri tieto aktivity naberajú svoj osobitý „ čarovný “ rozmer tým, že majú tému Vianoc. Realiyujeme každoročne, dá sa povedať, už tradičné aktivity ale samozrejme sa vždy Read more…