Deň detí 2023

Každoročne v komunitnom centre organizujeme pre všetky deti z mestskej časti Hlboké oslavu dňa detí. Už tradične sú súčasťou rôzne stanovištia na tému zvolenú pracovníčkami KC. Tento rok, bolo zámerom pracovníčok, nielen aby sa deti zabavili, ale aj niečo naučili. Na tohtoročnú tému “ Psík nie je len na hranie“ Read more…

Vianoce 2022

           V rámci činnosti komunitného centra sa denne realizujú rôzne aktivity zamerané na deti od troch do pätnásť rokov, pre dospelých a tiež pre seniorov. V decembri tieto aktivity naberajú svoj osobitý „ čarovný “ rozmer tým, že majú tému Vianoc. Realiyujeme každoročne, dá sa povedať, už tradičné aktivity ale samozrejme sa vždy Read more…