Každoročne v komunitnom centre organizujeme pre všetky deti z mestskej časti Hlboké oslavu dňa detí. Už tradične sú súčasťou rôzne stanovištia na tému zvolenú pracovníčkami KC. Tento rok, bolo zámerom pracovníčok, nielen aby sa deti zabavili, ale aj niečo naučili. Na tohtoročnú tému “ Psík nie je len na hranie“ si pracovníčky pripravili rôzne zábavno – poučne stanovištia a taktiež požiadali o spoluprácu mestskú políciu a člena Horskej služby so služobným psom. Deti si popoludnie naplno užili. Veríme, že sa zabavili aj niečo naučili o psíkoch a starostlivosti o nich. Samozrejme žiadne dieťa neodišlo bez sladkej odmeny.

Categories: Uncategorized