Kontakt

Tel. kontakt:              044 55 22 052
                                     0911 197 227

e–mail:                      komunitne.centrum@atlas.sk

Kancelária terénnych pracovníkov

Tel. kontakt:              0911 511 752
e-mail:                           poradenstvokc@gmail.com

Mesto Liptovský Mikuláš

PRACOVNÍCI

vedúca KC:                                    Mgr. Alena Novajovská

komunitná pracovníčka:         Mgr. Jana Sontelecan

terénne sociálne pracovníčky (TSP):
terénna pracovníčka (TP):         Iveta Hrnčiarová
referentka KC:                       Albína Balážová