Kontaktujte nás...

kontaktujte nás

Pokiaľ nechcete využiť možnosť kontaktného formulára, alebo potrebujete k správe nahrať aj prílohu, pokojne nás kontaktujte na jednom z nižšie uvedených telefónnych číslach či mailových adresách.

Tel. kontakt:    044 55 22 052
                                      0911 197 227

e–mail:                komunitne.centrum@atlas.sk

ADRESA: Hlboké, Športová 1190/4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Kancelária terénnych pracovníkov

Tel. kontakt:              0911 511 752

e-mail:                           poradenstvokc@gmail.com

PRACOVNÍCI

vedúca KC:  Mgr. Alena Novajovská

komunitná pracovníčka:   Mgr. Jana Sontelecan

terénne sociálne pracovníčky (TSP):
terénna pracovníčka (TP):  Iveta Hrnčiarová
referentka KC:  Albína Balážová

Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké, Športová 1190/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, je organizačnou zložkou odboru sociálneho, Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Jeho súčasťou je Nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia, Stredisko osobnej hygieny a Práčovňa, na adrese Športová 1190/2, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Príjmami a výdavkami je zariadenie naviazané na rozpočet mesta, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.