Kontaktujte nás...

kontaktujte nás

Komunitné centrum "Nový svet" Hlboké

Tel. kontakt:                                                          044 55 22 052
                                                                                      0911 197 227

e–mail:                                                                     komunitne.centrum(at)atlas.sk

ADRESA:                                                                   Športová 4749/5, 031 01 Liptovský Mikuláš

 
Kancelária terénnych pracovníčok

Tel. kontakt:                                                          0911 511 752

e-mail:                                                                      poradenstvokc(at)gmail.com

PRACOVNÍCI:

vedúca KC:                                                             Mgr. Alena Novajovská

komunitná pracovníčka:                               Mgr. Jana Sontelecan

asistent komunitného pracovníka:        Albína Balážová

NP TSP:

terénne sociálne pracovníčky (TSP):     Mgr. Renáta Bazelová, Mgr. Ingrid Rojčeková

terénna pracovníčka (TP):                           Iveta Hrnčiarová

NP KS MRK:

odborný pracovník- garant:                     Mgr. Otília Milanová

odborný pracovník:                                        Mgr. Alexandra Matiszová

asistent odborného pracovníka:            Tatiana Droppová

Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké, Športová 1190/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, je organizačnou zložkou odboru sociálneho, Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Jeho súčasťou je Nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia, Stredisko osobnej hygieny a Práčovňa, na adrese Športová 1190/2, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Príjmami a výdavkami je zariadenie naviazané na rozpočet mesta, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.