Kontaktujte nás...

kontaktujte nás

Komunitné centrum "Nový svet" Hlboké

Tel. kontakt:                                                                   044 55 22 052
                                                                                               0911 197 227

e–mail:                                                                              komunitne.centrum(at)mikulas.sk

ADRESA:                                                                            Športová 4749/5, 031 01 Liptovský Mikuláš

 
Kancelária terénnych pracovníčok

Tel. kontakt:                                                                  0911 511 752                                                                     

PRACOVNÍCI:

vedúca KC:                                                                      Mgr. Alena Novajovská

komunitná pracovníčka:                                        Mgr. Jana Sontelecan

asistent komunitného pracovníka:                 Albína Balážová

NP TSP:

terénne sociálne pracovníčky (TSP):              Mgr. Renáta Bazelová 

                                                                                               Mgr. Ingrid Rojčeková

terénna pracovníčka (TP):                                     Iveta Hrnčiarová

NP KS MRK:

odborný pracovník- garant:                                Mgr. Otília Milanová

asistent odborného pracovníka:                       Tatiana Droppová

Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké, Športová 1190/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, je organizačnou zložkou odboru sociálneho, Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Jeho súčasťou je Nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia, Stredisko osobnej hygieny a Práčovňa, na adrese Športová 1190/2, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Príjmami a výdavkami je zariadenie naviazané na rozpočet mesta, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.