Komunitné centrum "Nový svet" Hlboké

Už 14 rokov zlepšujeme život sociálne slabším ľudom v našom meste.

Čo robíme?

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca

Okrem iného sa staráme aj o bezpečie, vzdelanie, či zamestnanosť občanov.
Dozvedieť sa viac

Nocľaháreň

Nocľaháreň

Poskytujeme teplé a bezpečné ubytovanie počas noci tým, ktorí to potrebujú.
Dozvedieť sa viac

Klub pre mládež

Klub pre mládež

Všestranne rozvíjame osobnosť mladého človeka schopného samostatne myslieť, konať, a rozhodovať sa v prospech komunity.
Dozvedieť sa viac

Činnosť s deťmi (3-6r)

Činnosť s deťmi (3-6r)

Rozvíjame hrubú motoriku, jemnú motoriku, a učíme deti spolunažívať v kolektíve.
Dozvedieť sa viac

Činnosť s deťmi (školského veku)

Činnosť s deťmi (školský vek)

Doučovanie aj neformálne vzdelávanie v našej vybavenej
Dozvedieť sa viac

Stredisko osobnej hygieny

Stredisko osobnej hygieny

...ktorého súčasťou je aj práčovňa.
Dozvedieť sa viac

Chcete sa pridať?

Ako dobrovoľník

Do našich aktivít prijímame aj dobrovoľníkov - ľudí, ktorí pracujú bez nároku na honorár, no získavajú množstvo skúseností a nových schopností. Táto možnosť je vhodná pre mladých profesionálov, ale aj pre študentov. Zistite o tejto možnosti viac.

Ako partner

Páčia sa vám naše aktivity a chcete nás finančne či inak podporiť? Kontaktujte nás.

Čo je u nás nové?

Halloween v komunitnom centre

Koniec októbra a začiatok novembra si väčšina Slovákov spája so sviatkom všetkých svätých a pamiatkou zosnulých. V posledných rokoch si ho hlavne mladšia generácia spája s pôvodne keltským sviatkom halloween. U detí, ktoré navštevujú naše

Read More »

Október mesiac úcty k starším

Ani v našom komunitnom centre sme v októbri nezabudli na seniorov z mestskej časti Hlboké, v ktorej sídli komunitné centrum. V spolupráci s Spišskou katolíckou charitou, ZŠ A. Stodolu a ZUŠ Dotyk – Ružomberok sme

Read More »

Hráme kalčeto, preto dáme to

V našom komunitnom centre sme od mája realizovali projekt s názvom : Hráme kalčeto, preto dáme to. Projekt bol realizovaný z finančného príspevku Žilinského samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Read More »

Výlet – Liptovská Mara

Leto je v plnom prúde a ako lepšie stráviť slnečný, letný deň ako pri vode. Pracovníčky komunitného centra teda zorganizovali pre deti, ktoré navštevujú komunitné centrum výlet loďou na Liptovskej Mare. V rámci spájania komunít

Read More »

Koniec školského roka

Ani sme sa nenazdali a je tu opäť koniec školského roka. Tento rok si pracovníčky komunitného centra v deň ukončenia školského roka pripravili veľké prekvapenie … Všetky deti či už bolo vysvedčenie lepšie, alebo horšie,

Read More »

Deň detí 2023

Každoročne v komunitnom centre organizujeme pre všetky deti z mestskej časti Hlboké oslavu dňa detí. Už tradične sú súčasťou rôzne stanovištia na tému zvolenú pracovníčkami KC. Tento rok, bolo zámerom pracovníčok, nielen aby sa deti

Read More »

Sme organizačnou zložkou odboru sociálneho, Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Web vytvorila Michaela Eliášová.