Komunitné centrum "Nový svet" Hlboké

Už 14 rokov zlepšujeme život sociálne slabším ľudom v našom meste.

Čo robíme?

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca

Okrem iného sa staráme aj o bezpečie, vzdelanie, či zamestnanosť občanov.
Dozvedieť sa viac

Nocľaháreň

Nocľaháreň

Poskytujeme teplé a bezpečné ubytovanie počas noci tým, ktorí to potrebujú.
Dozvedieť sa viac

Klub pre mládež

Klub pre mládež

Všestranne rozvíjame osobnosť mladého človeka schopného samostatne myslieť, konať, a rozhodovať sa v prospech komunity.
Dozvedieť sa viac

Činnosť s deťmi (3-6r)

Činnosť s deťmi (3-6r)

Rozvíjame hrubú motoriku, jemnú motoriku, a učíme deti spolunažívať v kolektíve.
Dozvedieť sa viac

Činnosť s deťmi (školského veku)

Činnosť s deťmi (školský vek)

Doučovanie aj neformálne vzdelávanie v našej vybavenej
Dozvedieť sa viac

Stredisko osobnej hygieny

Stredisko osobnej hygieny

...ktorého súčasťou je aj práčovňa.
Dozvedieť sa viac

Chcete sa pridať?

Ako dobrovoľník

Do našich aktivít prijímame aj dobrovoľníkov - ľudí, ktorí pracujú bez nároku na honorár, no získavajú množstvo skúseností a nových schopností. Táto možnosť je vhodná pre mladých profesionálov, ale aj pre študentov. Zistite o tejto možnosti viac.

Ako partner

Páčia sa vám naše aktivity a chcete nás finančne či inak podporiť? Kontaktujte nás.

Čo je u nás nové?

Sme organizačnou zložkou odboru sociálneho, Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Web vytvorila Michaela Eliášová.