Komunitné centrum "Nový svet" Hlboké

Už 14 rokov zlepšujeme život sociálne slabším ľudom v našom meste.

Čo robíme?

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca

Okrem iného sa staráme aj o bezpečie, vzdelanie, či zamestnanosť občanov.
Dozvedieť sa viac

Nocľaháreň

Nocľaháreň

Poskytujeme teplé a bezpečné ubytovanie počas noci tým, ktorí to potrebujú.
Dozvedieť sa viac

Klub pre mládež

Klub pre mládež

Všestranne rozvíjame osobnosť mladého človeka schopného samostatne myslieť, konať, a rozhodovať sa v prospech komunity.
Dozvedieť sa viac

Činnosť s deťmi (3-6r)

Činnosť s deťmi (3-6r)

Rozvíjame hrubú motoriku, jemnú motoriku, a učíme deti spolunažívať v kolektíve.
Dozvedieť sa viac

Činnosť s deťmi (školského veku)

Činnosť s deťmi (školský vek)

Doučovanie aj neformálne vzdelávanie v našej vybavenej
Dozvedieť sa viac

Stredisko osobnej hygieny

Stredisko osobnej hygieny

...ktorého súčasťou je aj práčovňa.
Dozvedieť sa viac

Chcete sa pridať?

Ako dobrovoľník

Do našich aktivít prijímame aj dobrovoľníkov - ľudí, ktorí pracujú bez nároku na honorár, no získavajú množstvo skúseností a nových schopností. Táto možnosť je vhodná pre mladých profesionálov, ale aj pre študentov. Zistite o tejto možnosti viac.

Ako partner

Páčia sa vám naše aktivity a chcete nás finančne či inak podporiť? Kontaktujte nás.

Čo je u nás nové?

Karnevalový sprievod

Február sa v komunitnom centre okrem iného už tradične s karnevalom. Doposiaľ sa karneval organizoval len v priestoroch komunitného centra a však tento rok prišli pracovníčky komunitného centra s novým nápadom. Po prvý raz karneval

Read More »

Vianoce 2022

           V rámci činnosti komunitného centra sa denne realizujú rôzne aktivity zamerané na deti od troch do pätnásť rokov, pre dospelých a tiež pre seniorov. V decembri tieto aktivity naberajú svoj osobitý „ čarovný “ rozmer tým, že

Read More »

Jeseň v našom komunitnom centre

Začiatok jesene v komunitnom centre je každoročne spojný s nástupom novej generácie 3 až 4 ročných detí do našej “ sociálnej škôlky“. Vždy sa tešíme na tieto dni. Zvykáme si na seba, učíme sa a

Read More »

Sme organizačnou zložkou odboru sociálneho, Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Web vytvorila Michaela Eliášová.