naše služby

  • Terénna sociálna práca
  • Činnosť s deťmi od 3 do 6 rokov
  • Činnosť s deťmi školského veku
  • Klub
  • Nocľaháreň
  • Stredisko osobnej hygieny a práčovňa