Ani tento rok sme nezabudli na všetky mamy a staré mamy. Spolu s deťmi sme ako darček k ich sviatku pripravili príjemné popoludnie. S deťmi sme nacvičili program a tiež vyrobili malú pozornosť. O súčinnosť pri tom to popoludní sme požiadali aj ZŠ Dr. A. Stodolu, ktorá sa so svojimi žiakmi tiež zapojila do programu. Deti hudobne sprevádzali učitelia zo súkromnej ZUŠ z Ružomberok. Všetci spolu sme prežili krásne popoludnie plné spevu, poézie a úsmevov mám, starých mám a v neposlednom rade detí.

Categories: Uncategorized