Začiatok jesene v komunitnom centre je každoročne spojný s nástupom novej generácie 3 až 4 ročných detí do našej “ sociálnej škôlky“. Vždy sa tešíme na tieto dni. Zvykáme si na seba, učíme sa a užívame si jesenné prechádzky.

Túto jeseň tiež v našom komunitnom centre vykonávali dobrovoľnícku činnosť zahraničné študentky z Katolíckej univerzity z Ružomberka. Svojou láskavosťou a trpezlivosťou si hneď získali priazeň detí a boli prínosom v aktivitách realizovaných počas ich prítomnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou jesene v komunitnom centre je Halloween, ktorí pravidelne organizujeme pre veľký záujem detí i keď Halloween nepatrí k typickým slovenským sviatkom. Každoročne sa teda komunitné centrum zahalí do strašidelnej výzdoby a naplní rôznymi strašidlami, ktoré si užijú poobedie plné zábavy.

Tento rok sa po prvý raz organizovalo v komunitnom centre v rámci októbra – mesiaca úcty k starším popoludnie pre seniorov z mestskej časti Hlboké, kde naše komunitné centrum sídli. Prežili sme s nimi spoločne príjemné popoludnie, strávené pri hudbe a básničkách detí. Ako pamiatku na toto popoludnie si seniori odniesli malú pozornosť v podobe kávy a výrobku detí.

Túto jeseň spestrila tiež aktivita, ktorú sme organizovali v spolupráci so Strednou Zdravotnou Školou z Liptovského Mikuláša. V rámci tejto aktivity študenti školy hravou formou priblížili deťom prvú pomoc pri poranení a ako sa správne starať o zuby. Deti sa zabavili a aj sa niečo naučili. Dúfame preto, že sa študenti medzi nás opäť vrátia.

Jeseň sa skončila, začína zima a tá tiež bude určité plná zaujímavých aktivít v našom komunitnom centre.

Categories: Uncategorized