V rámci činnosti komunitného centra sa denne realizujú rôzne aktivity zamerané na deti od troch do pätnásť rokov, pre dospelých a tiež pre seniorov. V decembri tieto aktivity naberajú svoj osobitý „ čarovný “ rozmer tým, že majú tému Vianoc. Realiyujeme každoročne, dá sa povedať, už tradičné aktivity ale samozrejme sa vždy snažíme toto obdobie ozvláštniť niečím  novým.

Ako každý rok aj tento rok deti z mestskej časti Hloboké túžobne očakávali píchod Mikuláša. I keď počasie vôbec nevyzeralo , že by už bol na jeho príchod čas…..predsa prišiel. Deti potešili Mikuláša pripravenou básničkou alebo pesníčkou a on ich balíčkom. Síce sa na zemi neligotali vločky snehu, napriek tomu v očiach všekých detí sa ligotala iskra radosti pri pohlade na balíček sladkostí.

Už každoročné v predvianočnom období pečieme s deťmi, ktoré navštevujú komunitné centrum medovníčky. Keďže v podmienkach, v ktorých žijú ich rodiny častokrát túto možnosť nemajú. Tato aktivita je u deti veľmi obľúbená a celým komunitným centrom sa šíri “ vôňa Vianoc „. . . V tomto roku sme sa rozhodli zrealizovať trochu inak . Pridanou hodnotou už tak veľmi príjemnej a deťmi obľúbenej aktivity, sa stalo zapojenie mám a starých mám. A tak nám v komunitnom centre piekli tri generácie a odniesli si peknú, spoločnú, vianočnú spomienku.

Categories: Uncategorized