O nás

Vitajte na našej webstránke


Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké, Športová 1190/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, je organizačnou zložkou odboru sociálneho, Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Jeho súčasťou je Nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia, Stredisko osobnej hygieny a Práčovňa, na adrese Športová 1190/2, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Príjmami a výdavkami je zariadenie naviazané na rozpočet mesta, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.